Servicii pentru studenți

Consultanƫii educaƫionali High Edu sunt experƫi care sprijină tinerii în alegerea domeniului şi programului de studiu in străinătate, îi însoƫesc pe parcursul procesului de admitere, oferă soluƫii pentru obƫinerea finanƫării, îi ajută în alegerea celor mai potrivite programe de internship şi work&travel şi le sunt aproape până la finalizarea studiilor. 

Cunoscând în detaliu sistemele educaƫionale din străinătate, High Edu oferă celor interesaƫi informaƫ̦ii despre modul de desfăş̦urare a programelor de Bachelor, Master, short courses, PhD, distance learning, despre cerinƫ̦ele academice şi metodele de predare folosite, dar ş̦i despre viaƫ̦a în campusurile studenƫ̦ești, costurile de trai  şi posibilităƫ̦ile de angajare pe durata studiilor. 

High Edu vă ajută si va sustine in tot procesul de aplicare.

De la înfiinƫarea organizaƫiei, 99% dintre clienƫii consiliaƫi de High Edu au fost admişi la programele de studiu pentru care au optat! 

Consultanță Educțională

Consilierii noştri vocaƫionali vă ajută în orientarea în carieră, proiectarea viitoarei cariere şi determinarea etapelor pe care trebuie sa le urmaƫi.

Testul Vocațional – HighTest

HighTest – a fost dezvoltat de psihologi împreună cu specialişti cu experienƫă în recrutare, selecƫ̦ie de personal ş̦i evaluări online. Rapoartele pe care le gererăm prezintă interesele, aptitudinile şi competenƫele și în plus identifică meseriile din COR pe care le poți alege pentru a performa. Identificând aceste lucruri despre ține, poƫi descoperi care sunt domeniile profesionale potrivite şi îƫi poƫi stabili obiective pentru viitoarea carieră profesională.

Coaching Individual

În şedinte individuale de 1,5 ore, un coach specializat lucrează cu tine pentru a te ajuta să atingi obiectivul: interviu de succes, sesiuni de selecƫie şi evaluare, testare, time management, creşterea încrederii în sine, comunicare, rezolvarea conflictelor etc. 

Aplicația de Nerefuzat

Profesioniştii High Edu sprijină aplicanƫii pentru alegerea domeniului de studiu, în funcție de:

 • Interese
 • Abilităƫi
 • Competenƫe 
 • Aspiraƫii de viitor.

Sprijinim tinerii care doresc să urmeze o carieră de succes în alegerea 

 • Programului de studiu 
 • Destinaƫiei
 • Instituƫiei educaƫionale 

prin servicii de consultanƫă educaƫională personalizată  pentru:

 • Atingerea cerinƫelor de admitere la un program de studiu în strainatate
 • Construirea portofoliu
 • Obƫinerea certificatelor de limbi străine solicitate de Instituƫiile Educaƫionale
 • Coaching pentru susƫinerea cu succes a interviurilor
 • Sesiuni de training pentru dezvoltarea abilităƫilor personale
 • Programe de schimb de experienƫă în afara ƫării
 • Elaborarea scrisorii de motivaƫie, eseurilor şi finalizarea dosarului de aplicare şi menƫinerea legăturii cu instituƫiile educaƫionale până la transmiterea răspunsurilor
 • Asistenƫă pentru relocare şi integrare în ƫara de destinaƫie
 • Asistenƫă pentru obƫinerea experienƫei de muncă pe parcursul vacanƫelor de vară (programe work & travel)

Fiecare aplicant beneficiază de îndrumarea unui consultant specializat, consultanƫa educatională oferită are ca scop nu numai completarea dosarului de aplicant , ci şi pregătirea pentru integrarea cu succes a aplicantului într-un  mediu academic  diferit de cel din care a făcut parte.

Etapele pe care aplicantul le va parcurge sunt 

 • Orientare în Carieră, prin teste şi consiliere vocaƫională.
 • Generarea unei liste de universităti cu şanse reale să fie admis.
 • Consiliere şi suport pentru întocmirea dosarului de aplicare.
 • Consiliere în Procedura de aplicare.
 • Identificarea de Burse, împrumuturi sau soluƫii de finanƫare a studiilor.
 • Întocmirea dosarului Financiar.
 • Consiliere în posibilităţtile de cazare şi în  procedurile de cazare.
 • Consiliere pentru obƫinerea vizelor de studiu

Pregătirea academică efectuată în perioada liceului creşte semnificativ şansa de admitere.

Funcƫie de specializarea aleasă opƫiunile pot fi cursuri şi programe educaƫionale de vară sau programe internaţionale de internship începând de la la 17+:

Cursuri de vară

Limbi străine : Engleză, Germană

Limbi străine combinate cu sport, artă, fotografie, computer science

Tabere academice, taster şi de pregatire preuniversitară (Oxbridge, STEM, medicină, arhitectură, drept tabere pentru pregătirea portofoliilor, hospitality&hotel management etc. )

Cursuri de limbi străine

Engleză pre-sesiune, Engleză pentru domenii specifice (Medical, Drept, profesorat)

Cursuri Universitare

Foundation 

Bachelor 

Postuniversitare

Pre-Masters

Masterat

MBA

PhDs

Altele

Cursuri profesionale

Executive Training

Work & Travel

Programele de tip work & travel sunt plătite, scopul acestora fiind de a câştiga experienƫă de muncă internaƫională şi de a beneficia de integrare într-un  mediu de multicultural.

Acest tip de program este recomandat celor care doresc să:

 • îşi completeze studiile cu experienţa practică
 • dobândească  experienţă cu clienţi şi produse reale, proceduri de lucru şi procese, dar şi să determine impactul concret al muncii lor asupra clienţilor, colegilor şi companiei
 • acceseze un program de schimb cultural şi educaţional internaţional

şi să experimenteze stilul de viaţă din străinatate

 • îşi perfectioneze limbile străine 
 • să cunoascaă oameni şi culturi noi, să castige experienţa interacţiunii interpersonale într-un cadru profesional divers
 • să experimenteze independenţa 
 • să îş imbogăţească  experienţa de viaţă 

High Edu te susţine cu:

 • alegerea celui mai potrivit program
 • consiliere pentru aplicare la programul ales
 • suport pentru relocare, induction si pe tot parcursul programului până la întoarcerea în ţară

Proiecte Internaţionale

Dezvoltăm şi susţinem proiecte internaţionale 

 • Competiţii pentru obţinerea burselor de studiu în străinătate
 • Schimburi de experienţă in Europa, SUA, Canada, China
 • Organizarea sesiunilor de prezentare a Instituţiilor Educaţionale în licee, Universităţi prin invitarea periodică în Romania a reprezentanţilor acestora
 • Înscrierea la proiecte de tip Model United Nations  ( MUN ) în limba engleză şi germane
 • Competiţii internaţionale pe diferite specializări

This post is also available in: Engleză