Our consultants are vocational counsellors, professional guidance and trainers accredited by the Romanian Ministry of Education and Romanian Ministry of Labour. 

With over 20 years of experience in training, recruitment, staff development, internship and induction programs, our consultants are dedicated to deliver comprehensive services that help students, adults and professionals to access study experiences abroad.

We are passionate about education, which is why we are present globally with contacts with schools, prestigious universities and educational institutions all over the world, working at all levels of education, from boarding school, high school to postgraduate study.

Oferim elevilor, studenƫilor,  adulƫilor şi profesioniştilor servicii complete de consiliere, pornind de la instrumentele care îi ajută să descopere interesele, personalitatea şi aptitudinile, până la alegerea celui mai potrivit program de educaƫie. Suntem responsabili pentru fiecare aplicant, urmărind evoluƫia lui şi rămânem în contact pe tot parcursul studiilor, astfel încât să îi fim alături pentru a-şi atinge obiectivele educaƫionale.

Înƫelegem foarte bine ce înseamnă a aplica la studii în străinătate, fiind un process stresant care necesită foarte mult timp, de aceea venim în sprijinul aplicanƫilor cu expertiza noastră, îi ajutăm să economisească timp şi efort în găsirea cursului, instituƫiei de învăƫământ sau destinaƫiei potrivite şi îi asistăm în toƫi paşii procesului de aplicare.

This post is also available in: Romanian